logo

orzel-bialy

   PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. ŚW.  JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU

"Uczyńcie ze swego życia coś wielkiego ..."

                                         www.katoliksp.tbg.net.pl                                                                                                                                                   
Zapisy do klas VI i VII w roku szkolnym 2017/18
Dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu informuje.
W związku z reformą oświaty szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami w klasach VI i VII w roku szkolnym 2017/18.

Zapisy prowadzimy codziennie 8.00 – 15.00.
Zapraszamy Uczniów i Rodziców do zapoznania się z ofertą szkoły – galeria zdjęć.
Dokumenty zapisu znajdują się w zakładce „ Druki do pobrania”.

Regulamin świetlicy

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa wewnętrzny 

          REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Na świetlicy zachowujemy się cicho.

2. Używamy wobec siebie magicznych słów: dziękuję, przepraszam, proszę.

3. Opuszczamy świetlicę tylko za zgodą wychowawcy.

4. Bierzemy aktywny udział w zajęciach świetlicowych.

5. Uczymy się samodzielności.

6. Opiekujemy się słabszymi i młodszymi kolegami.

7. Akceptujemy kolegę takiego jakim jest.

8. Bez pytania nie ruszamy cudzych rzeczy.

9. Szanujemy gry i zabawki oraz sprzęt szkolny.

10. Zabawki, którymi się bawimy po zabawie odkładamy na miejsce.ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Do świetlicy przychodzimy regularnie.

2. Nie wchodzimy do świetlicy podczas przerw lekcyjnych.

3. Dbamy o czystość i porządek w świetlicy, a po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie.

4. Szanujemy sprzęt będący na jej wyposażeniu, dbamy o czystość osobistą
i estetyczny wygląd.

5. Szanujemy cudzą własność i nie przywłaszczamy jej sobie.

6. Opiekujemy się i pomagamy młodszym koleżankom i kolegom.

7. Nie obmawiamy innych, nie przezywamy ich, dotrzymujemy danego słowa .

8. Znamy i stosujemy elementarne zasady grzeczności, tj. proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry i do widzenia.

9. Potrafimy zgodnie bawić się i pracować w grupie.

10. Ponosimy odpowiedzialność za własne postępowanie, umiemy pogodzić się z przegraną.

11. Dbamy o piękno języka polskiego, nie używamy brzydkich wyrazów.

12. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych w świetlicy, zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych i zabaw na wolnym powietrzu.

13. Nie wolno nam bez pisemnej zgody rodziców, którą wcześniej pokazujemy wychowawcy, wychodzić poza teren szkoły.

14. Z zajęć świetlicowych mogą zwolnić nas rodzice lub pełnoletnie rodzeństwo.

15. O wszelkich wyjazdach do domu prywatnym środkiem transportu należy powiadomić nauczyciela-wychowawcę.

16. Bez zgody rodziców nie możemy jechać do domu z rodzicami innych dzieci.
17. W przypadku złego zachowania się ucznia na zajęciach nauczyciel-wychowawca powiadamia o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły.

18. Za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach świetlicowych mamy prawo do pochwał ustnych oraz pisemnych kierowanych do rodziców, wychowawców klasowych i dyrekcji szkoły.

19. Za udział w konkursach, wystawach prac plastycznych, występach na imprezach szkolnych otrzymujemy pochwały, nagrody na apelach.

20. Nauczyciel –wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków oraz udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudnych.

21. Uczniowie mają prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w obecności nauczyciela-wychowawcy w sposób kulturalny, nie raniący niczyich uczuć.


ZASADY JAKICH PRZESTRZEGAMY W CZASIE ZABAW GRUPOWYCH


1. Mówimy do siebie po imieniu ( nie przezywamy się, nie używamy pseudonimów).

2. Sami decydujemy o tym czy weźmiemy udział w zabawie.

3. Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, zachowujemy się grzecznie nie przeszkadzając w zabawie innym.

4. Okazujemy sobie szacunek, słuchając się nawzajem.

5. Nie oceniamy siebie i innych, nie krytykujemy, nie wyśmiewamy słów i zachowań innych uczestników zabawy.

6. Wykonujemy ściśle polecenia prowadzącego daną zabawę.

7. Podczas zabaw nie krzyczymy, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

8. Osoby nie przestrzegające wyżej wymienionych zasad zostaną wykluczone z zabawy.

scroll back to top

Rekrutacja 2017/2018

rekrytacja

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Udział w programach

 

przyjaciele zippiego

Statystyki:

273723
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tyogodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie wizyty
14
147
587
203319
2261
7164
273723

Twój IP: 54.162.10.211
Data: 2017-09-22 02:32:54

Znajdź nas na Facebook

Facebook Image

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

   czytanie-pismo                    TVS

cieplo i serce